Joost VANDERLINDEN, Notaris te Brakel

 

Joost VANDERLINDEN

Notaris te Brakel

Waarom een vennootschap oprichten?

Los van alle beschouwingen die eigen zijn aan elke vennootschapsvorm afzonderlijk, kan men stellen dat er 4 fundamentele motieven pleiten voor het oprichten van een vennootschap: